Varberg

Kommun misstänkt för miljöbrott

Länsstyrelsen anmäler nu gatuförvaltningen i Varbergs kommun till riksenheten för miljömål för brott mot miljölagarna.

Det handlar om schaktnings- och grävningsarbeten på stranden vid Nissebäckens mynning i juni-juli 2010, som Varbergs kommun ska ha utfört utan tillstånd.