Laholm

Anne Marie Brodén gör en Juholt

3:00 min

Anne Marie Brodén - riksdagsledamot och moderat från Laholm - är en av de riksdagsmän som i efterdyningarna till Juholt-affären begärt sänkt ersättning för sitt boende i Stockholm.

Detta trots att hon tidigare har fått godkänt för ett bidrag på 3 000 kronor.

– Jag vill inte ha några oklarheter så därför valde jag nu att begära halva avgiften även om lägenheten är inköpt för att jag är i riksdagen.

– Men jag vill också att lägenheten ska kunna disponeras av familjen, och det är ju rimligt när vi betalar 12 000 kronor i hyra. Då kände jag att det är bättre att riksdagen betalar 1500 kronor och så kanske jag slipper den diskussionen, så kan inte någon ifrågasätta någonting. Jag valde det säkra före det osäkra.

Du låter lite sur på det här systemet...

– Haha, nej. Men det skapar ju en otrygghet hos oss riksdagsledamöter också. Först får man tydliga besked om vad som gäller, men sen känner man sig ändå osäker när frågeställningen dyker upp igen, säger Anne Marie Brodén.