Halmstad

Läkare JO-anmäler socialstyrelsen

En ST-läkare i Halmstad som ansökt om specialkompetens i allmänmedicin fick beskedet från Socialsstyrelsen att ärendet kommer att behandlas först om fyra månader.

Det är för lång tid tycker läkaren och skriver i anmälan att det i praktiken innebär en förlängning av ST-tjänstgörningen vilket påverkar läkaren både yrkesmässigt och ekonomiskt.

Nu har läkaren anmält myndigheten till Justitieombudsmannen, JO.