Falkenberg

Oljeutsläpp i Ätran

Tjockolja har hittats i Ätran utmed varvet i Falkenberg. Räddningstjänsten arbetar på förmiddagen med att ta hand om oljan och man har lagt ut länsor.

Enligt insatsledaren Per Myrén har inlänsningen lyckats och det är inte längre någon risk att oljan når havet. Tjockoljan sträcker sig omkring 150 meter utmed kajen inne på varvets område.

Det är ännu oklart varifrån oljan kommer och hur mycket det handlar om. Senare i dag ska man försöka ta upp oljan och sanera området.