Hylte

Bruket fuskade med elskatten

Stora Enso Hylte har gjort en felaktig redovisning av sin energianvändning till Skatteverket i två år. Papperbruket har inte redovisat förbrukning av elektricitet utanför själva produktionslokalerna till den högre skattesats som gäller där.

Det handlar om kontor, matsal, lager och uppvärmning av bostäder. Där Stora Enso använt olja till annat än produktionen vill Skatteverket ha skatt på energi och koldioxid.

Totalt handlar det 650.000 kronor i skatt som Skatteverket nu vill ha in från Stora Enso. I summan ingår också skattetillägg eftersom man lämnat in felaktiga uppgifter.