Halmstad

Fler vill sanera sina skulder

1:34 min

Allt fler söker hjälp för skuldsanering. De senaste åren har man på Konsument Halmstad märkt av en ökning med mellan 10 och 15 procent per år.

I somras ändrades skuldsaneringslagen så att fler ska kunna söka hjälp. Halmstads kommun ökar nu bemanningen på skuldrådgivare för att man förväntar sig ett fortsatt högt tryck.

 – Trycket är högt. Vi ser ju en ökande ärendemängd från år till år och de här ändringarna i skuldsaneringslagen kommer naturligtvis också påverka ärendeinflödet, säger Magnus Samzelius som är avdelningschef på Konsument Halmstad.

– Det kan bero på det ekonomiska läget i omvärlden. Det  kan bero på lågkonjunkturer, ökande arbetslöshetssiffror och liknande, säger han.

Hos kronofogden har man de de senaste åren märkt av ett ökat tryck av personer som söker hjälp för skuldsanering. Så även i år även om man inte direkt märkt av någon effekt sedan lagen ändrades i juli i år. De stora förändringarna handlade om att också  näringsidkare nu kan söka hjälp, samt att skulderna inte behöver vara gamla för att räknas. Hittills har det varit få näringsidkare som sökt hjälp.

På Konsument Halmstad tror man att trycket av personer som söker hjälp kommer fortsätta öka, och när ytterligare en skuldrådgivare anställs så ska tillgängligheten bli bättre och så ska det förebyggande arbetet bli mer uttalat.

– Det kan exempelvis handla om samarbete i ett tidigt skede med socialtjänstens familje och individomsorg. Det kan också röra sig om att komma ut i skolor. Målet är att folk ska kunna få bättre koll på sin ekonomi innan man behöver hjälp med skuldrådgivning, säger Magnus Samzelius.