Halland

Fogden kritisk till advokaträkningar

Två halländska advokater får nu backning på sina räkningar av Kronofogden. Dels anses en advokat i Falkenberg ha debiterat orimligt mycket för sitt arbete som konkursförvaltare i ett Varbergsföretag

Samma kritik riktas mot en advokat i Kungsbacka i samband med en konkursutredning där.

I en skrivelse till domstolen yrkar kronofogdemyndigheten att advokaternas kostnadsräkningar prutas ner.