Kungsbacka

Kvinnor mår sämre än män

1:31 min

I Kungsbacka är det stora skillnader mellan hur män och kvinnor mår psykiskt, och fler kvinnor än män har funderat på att ta sitt liv. Det visar en karläggning som Region Halland har gjort.

– Det är ju typiskt att det är kvinnor det gäller, de är ju alltid i underläge, säger Åsa Henningsson i Kungsbacka.

I kartläggningen över vårdbehovet i länet har man tittat på befolkning, hälsa och vårdkonsumtion, både i länet i stort och mer specifikt i Kungsbacka och Falkenberg. Och Hallänningen mår bra.

I Kungsbacka är befolkningen välutbildad, få är arbetslösa och få röker. Och här har man den högsta medelinkomsten och lägst andel feta personer i länet.

Men det är skillnader mellan könen. Kvinnor i Kungsbacka upplever mer stress och och mår sämre psykiskt än männen. Kvinnor tar mer antidepressiv medicin, lugnande medel och sömntabletter än män. Och fler kvinnor än män har funderat på att ta sitt liv.

I Falkenberg finns inte samma skillnad mellan könen. Och Region Hallands målsättning är att vården ska vara jämlik. Kartläggning är viktig för att kunna planera hälso- och sjukvården i framtiden.

– Tittar vi på de målsättningar som regionfullmäktige satt vad gäller hälsa, så är målet att hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige. För att nå ett sådant mål och kunna veta vilka strategier man ska ha behöver vi veta hur det ser ut i halland och en sådan kartläggning är en av bitarna i detta, säger Karin Möller som utvecklingsdirektör för hälso- och sjukvården i Halland.