Falkenberg

Energijätte stöttar havsvindkraft

Nu får företaget Favonius uppbackning i sitt försök att bygga den omstridda vindkraftsparken till havs söder om Falkenberg.

Göteborg Energi, västsveriges största energibolag, går in i projektet kallat Kattegatt Offshore. I gengäld får Göteborg Energi förhandsrätt att bygga hälften av vindkraftverken utanför Falkenberg, alternativt köpa hälften av bolaget Favonius.

Jonas Cognell vid Göteborg Energi säger att man ser vindkraft som en självklar del i ett långsiktigt och hållbart system för energiproduktion.