Halland

Frågan om skuldsaneringslagen lever vidare

1:29 min

Sommarens förändringar i skuldsaneringslagen var inte alls lika stora som den riksdagsledamoten Jan Ertsborn (FP) från Falkenberg hade fört fram i sin utredning. Frågan lever dock fortfarande.

Det finns fortfarande förhoppningar om att skuldsaneringslagen ska ändras ytterligare. Lagen förändrades i somras och vissa lättnader gjordes för personer som söker hjälp med sina skulder.

– De förslag som jag hade i min utredning, de har Socialdemokraterna lagt som en motion i riksdagen och det ska ju då behandlas under vintern, säger riksdagsledamoten Jan Ertsborn (FP) från Falkenberg.

Kommer du att rösta för den motionen?

– Ja, jag är väl i den situationen att jag har inte mycket val utan jag måste ju fortsätta min linje, säger Jan Ertsborn.

Det var i våras som de rödgröna partierna samt Sverigedemokraterna deklarerade att de kunde tänka sig att fälla regeringen med ett förslag grundat på Jan Ertsborns utredning om en ny skuldsaneringslag.  En socialdemokratisk motion är lagd men har inte tagits upp i riksdagen än. Det blir först någon gång efter jul.

I stora drag handlar det om att lätta på kraven för att få skuldsanering genom att man sänker skuldbeloppet, det vill säga att man ska kunna få skuldsanering utan att ha uppemot en miljon i skulder.  Något framförallt moderaterna har motsatt sig.

– Sedan vet man ju aldrig hur regeringen gör nu när man ser hur det parlamentariska läget ser ut i riksdagen. Det kan ju innebära att regeringen ändrar sig också. Det är det jag hoppas på, att vi ska försöka få regeringen att gå med på det här eller eventuellt hitta någon kompromiss, säger Jan Ertsborn.