Falkenberg

Oljan kommer från läckande fartyg

1:54 min

Med största sannolikhet så kommer oljan som upptäcktes i Falkenbergs hamn i veckan från ett fartyg som nu ligger i hamnen i Gävle.

Fartyget som lämnade Falkenbergs hamn igår har undersökts under förmiddagen och den läcker olja, säger Kenneth Hedström på Kustbevakningen.

– Vi känner att vi sannolikt har orsaken klarlagd till det utsläpp som skedde i Falkenberg. Kustbevakningens flyg har anträffat en oljeansamling vid inseglingen till Gävle hamn, och det kan inte uteslutas att det är det här fartyget som har lagt även det spillet. Det håller vi på att undersöka nu.

Ärendet är överlämnat till en miljöåklagare i Göteborg. Vad händer nu?

– Nu kommer utredningsarbetet och innebära provtagning, undersökning av skador och så kommer vi hålla förhör med ansvariga. Sen får vi gå igenom resultatet och vidta vidare åtgärder.

Så ni vet inte om de på fartyget vetat om läckan?

– Nej, det är ju en del i utredningsarbetet att ta reda på var ansvaret kan tänkas ligga.