Falkenberg

Kompromiss i hamnen omöjlig

1:43 min

Att satsa på både bostäder och verksamheterna i Falkenbergs hamn är inte möjligt. Det visar den hamnutredning som presenterades idag.

Nu måste Falkenbergs kommun bestämma sig för om man vill satsa på bostäder i hamnen eller inte.

-– Man står vid ett vägskäl. Hittills har man försökt kompromissa med att ha alla verksamheter kvar på norra sidan och bostäder på södra. Det tror inte vi går, säger Charlotta Hök som är en av utredarna.

– Då ser vi att Falkvarv är en verksamhet som har svårt att samverka med bostäder på grund av buller. Det måste man sätta sig ner och diskutera från kommunens sida med Falkvarv och se hur man kan lösa det, vad man vill och vad som är möjligt.

Trots utredningen som utesluter en kompromiss kommer inga besked från kommunen.

–  Jag vill inte gå före den politiska behandlingen. Nu har vi verkligen det svart på vitt, och måste ta ställning. Då vill jag avvakta och se vad de andra partierna och vad mitt parti säger i den här frågan innan jag tar ställning, säger Marie-Louise Wernersson, centerpartist och ordförande i kommunstyrelsen.

Tidigare har hamnterminalen varit en fråga om kommunen vill satsa på den eller inte. Men den ser inte utredarna som något hinder för nya bostäder. Däremot visar utredningen att kommunen bör överväga att vara med i det samarbete som redan inletts med Halmstad hamn och Varbergs hamn.

– Det vi får prata med vårt hamnbolag om är ju om vi ska vara med i utredningen, säger Marie-Louise Wernersson.

Men ser du en framtid för hamnen i Falkenberg?

– Ja visst, och det visar den här utredningen också. Hamnbolaget stör sig inte av att det blir bostäder , men som sagt, det blir en diskussion nu så får vi se var vi hamnar.