Halmstad

Peter Broberg ny chefsåklagare

Åklagarmyndigheten har utsett Peter Broberg till vice chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Halmstad.

Peter Broberg arbetar för närvarande som hovrättsråd i Göteborg och har tidigare varit rådman vid Varbergs tingsrätt.