Falkenberg

Arenorna kostar för mycket

Satsningar på idrottsarenor urholkar ekonomin i landets kommuner. Nästan 30 procent av kommunerna anser att arenabyggen leder till problem för satsningar på skola, vård och omsorg.

Det är kommunstyrelsens ordförande i 229 av landets 290 kommuner som svarat på en enkät som SVT Sport skickats ut. Av de 229 som svarat tycker mer än hälften att de stora idrottsförbunden ställer för höga krav på arenornas standard.

En av de mest kritiska är kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, Mari-Louise Wernersson (C). För att kommunen ska uppfylla Svenska fotbollförbundets arenakrav för spel i superettan handlar det om en investering på 60-100 miljoner kronor.

– Det är mycket problematiskt. Kraven överstiger vida behovet för Falkenbergs del, säger hon till SVT Sport.