Kungsbacka

6 miljoner till skolmatsprojekt

1:16 min

Ett samarbete mellan flera kommuner i västsverige har blivit beviljats 6 miljoner från Europeiska socialfonden för att öka kompetensen och och den pedagogiska synen på måltiderna i skolan.

– Barnen ska äta bra i skolan och kunna prestera bra studieresultat, säger Annika Åkerlund som är verksamhetschef för Måltider i Kungsbacka kommun.

Tillsammans med Laholms och Lerums kommun, samt alla stadsdelar i Göteborg ingår man i projektet Måltiden - en del i lärandet, förkortat Medel. Det nystartade projektet invigdes i torsdags, på Måltidens dag, och ska vara fram till 2013.

– Det är ett kompetensutvecklingsprojekt, ett samarbete mellan pedagoger, lärare och kökspersonal, säger Annika Åkerlund.

Via kurser, projektledare och coacher ska de 400 deltagarna som ingår i projektet lära sig mer kring måltidens inverkan på elevers utveckling och resultat, samt skapa goda matvanor för barnen.

Handlar det inte bara om vilken mat som serveras?

– Vi vet ju att om vi inte lägger en stor omsorg vid maten och har vi inte en omtanke i det vi gör så blir det inte lika uppskattat och då äter ju inte barnen, säger Annika Åkerlund.