Skolkritik

Bad om hjälp 15 gånger

Ledningen för Drottnings Blankas gymnasieskola i Halmstad får nu 10 dagar på sig att svara Skolinspektionen i ett ärende om gäller en elev i behov av särskilt stöd.

Föräldrarna har anmält den fristående gymnasieskolan för bristande - eller obefintlig hantering av klagomål.

De hävdar att de klagat på att eleven inte fått någon hjälp hela femton gånger, utan att ha fått något svar eller någon reaktion från skolan.

Skolinspektionen har nu beslutat inleda en utredning.