Politik

Jordbrukspolitik på moderatstämman

0:56 min

Flera hallandspolitiker är på plats på moderaternas partistämma i Örebro i helgen. En av dem är förbundsordföranden Mats Eriksson.

– Ett viktigt beslut för oss i Halland är att det blev bifall till en motion som handlar om att den svenska jordbrukssektorns konkurrenskraft ska stärkas genom både bättre inhemska villkor och att vi får ett regelverk som stämmer överens med den internationella konkurrens som finns, det vill säga bättre regelverk för svensk jordbruksproduktion, säger Mats Eriksson.

På vilket sätt då?

– Ja vi har ju oftast strängare regler för djurhållning och strängare tillsynsregler än vad många andra producenter i Europa har och när vi då ska handla upp blir ju det en konkurrens som inte sker på lika villkor.

– Genom att vi yrkat bifall den här motionen innebär att vårt parti ska ta fram ett regelverk som gör att vi blir lika konkurrenskraftiga som producenter i övriga Europa, säger Mats Eriksson.