Halmstad

Brist på äggdonatorer

1:35 min

Det råder brist på kvinnor som vill donera ägg och därför kan ofrivilligt barnlösa par behöva vänta länge för att få behandling.

– Hade vi inte gått igenom det vi gjort så hade jag inte haft tanken på att donera ägg. Eftersom jag vet vad det betyder att längt efter och kunna få barn utan hjälp så kändes det helt naturligt att  göra det, säger  Tina Rosmer från Oskarström. 

Tina Rosmer och hennes man Glenn kunde inte få barn på egen hand. Med hjälp av en spermiedonator blev Tina gravid med tvillingar, idag 4-åriga Elliot och Tuva. Efter det har Tina vid två tillfällen själv donerat ägg. Men hon är rätt ensam om sitt agerande. Köerna är långa eftersom efterfrågan på flera håll är större än vad det finns donatorer. I Halland remitteras man till universitetssjukhusen i Skåne eller i Göteborg. På Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg får man vänta minst 1,5 år innan behandling, men det beror inte på äggbrist utan brist på resurser. På Skånes universitetssjukhus vill man inte gå in på hur långa köerna är, men svaret är att fler äggdonatorer skulle göra köerna kortare.

Befruktning genom äggdonation görs på samma sätt som en provrörsbefruktning. De som donerar måste alltså själva genomgå samma behandling som vid en IVF, och hormonbehandlingen kan vara rätt påfrestande för kroppen vilker är en av orsakerna till att många drar sig för att donera. För Tina Rosmer var inte det något som avskräckte.

– Jag kände att det var mitt sätt att tacka för den hjälp vi fått.