Halland

Bra ekonomi för kustkommunerna

1:41 min

Samtliga kustkommuner i Halland ser ut att få ett ekonomiskt överskott det här året. Det är bara inlandskommunen Hylte som går mot ett underskott.

I Halmstad hamnar överskottet på hela 130 miljoner kronor och den internationella skuldkrisens effekter lär inte synas än på ett tag.

– En orsak är att skatteintäkterna för 2011 är något högre än vad vi räknade med vid budgeteringstillfället och det påverkar naturligtvis den här typen av sammanställningar i positiv riktning, säger Carl Fredrik Graf. säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf.

Överskottet för Halmstad ser ut att bli 100 miljoner kronor större än vad man räknat med. Och samtliga kustkommuner räknar med överskott i år, i flera fall betydligt större än vad de trott tidigare.

I de tre kustkommuner som redan beslutat om budget för nästa år ser det ut att bli plussiffror också då, eller åtminstone ett resultat i balans. Men på de flesta håll har förväntningarna på skatteintäkter gått ner något och det drabbar också Halmstad.

– Men å andra sidan så la vi en såpass stark budget som visade ett överskott. Blir det inte värre, så tål budgeten en minskning av skatteintäkter i den utsträckning som nu är prognostiserad, men inte mer.

På grund av den internationella skuldkrisen har 2012 annars sett ut som ett år då upp emot 100 svenska kommuner kommer att gå med underskott, enligt Sveriges kommuner och landsting.

I Halland gäller de farhågorna nu bara för Hylte, där politikerna idag träffas för att se vad de kan göra för att bromsa effekterna. Men bara för att resten av hallandskommunerna ser ut att klara sig nästa år kommer de inte att slippa undan.

­­– 2013 kommer att bli ett väsentligt mycket svårare år, men samtidigt lärde jag mig i förra omgången, 2008 och 2009, att det här svänger rätt snabbt upp och ner så det gäller att ha is i magen, säger Carl Fredrik Graf.