Halmstad

”Variationerna mellan högskolorna är stora”

1:51 min

Nu reagerar Högskolans rektor i Halmstad på utbildningsministerns vilja att slå ihop de regionala högskolorna med ett starkt forskningsuniversitet.

Jan Björklund skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att alliansregeringen vill gå från kvantitet till kvalitet och att forskning och högre utbildning ska hänga ihop bättre.

Men Högskolan i Halmstad ligger redan på en hög nivå, anser nye rektorn Mikael Alexandersson, och han tycker inte att alla lärosäten ska dras över en kam.

– De ska inte se alla högskolor som jämlika utan variationerna mellan högskolorna är stora. Och i en sådan diskussion klarar sig högskolan i Halmstad förvånansvärt bra.

Varför då?

– Man har medvetet satsat på några starka forskningsmiljöer under 90-talet. Man har rekryterat mycket förtjänstfullt, man har byggt upp nischer inom framför allt informationsteknologi - men också inom vårdutbildningar och lärarutbildningar som har gott renommé och bra söktryck.

Framtiden för Högskolorna och universiteten beror på den framtida arbetsmarknaden, hur lågkonjunkturen utvecklas och vilket utbildningsmål Sverige sätter upp - det vill säga hur många 25-åringar som skall gå vidare till högre utbildning. Och här finns hoten, menar högskolans rektor.

– Sammanfaller det med att det finns en procentuellt sätt låg andel 19/20-åringar och att det finns en lågkonjunktur - då blir det kris. Inte bara för de små högskolorna utan också för universiteten, säger Mikael Alexandersson.