Hylte

Spetsad träpåle i vattnet vid badplats

En fem meter lång spetsad träpåle har hittats upprätt stående vid badplatsen i Sjögårdssjön i Torup. Personal i Hylte kommun har polisanmält skadegörelsen som kunnat innebära livsfara.

Pålen hittades av en dykare som kommunen hyrt in och man konstaterar att pålen måste varit ditsatt efter att badsäsongen avslutats.

Det är inte första gången kommunen hittat liknande föremål som anses som skadegörelse. Tidigare har järnrör och betonggrisar påträffats vid badplatsen.