Halmstad

Ökad bemanning på äldeboende

Det privata vårdföretaget Attendo Care har tvingats öka bemanningen nattetid på äldreboendena Patrikshill och Andersberg i Halmstad.

Efter den kritik som kommit fram gjorde kommunens två medicinskt ansvariga sjuksköterskor ett oanmält besök. De såg att företaget inte klarade kravet på bemanning som satts för demensboende. Bland annat får ingen avdelning lämnas obemannad under någon längre tid vid en akut händelse.

Sedan början på veckan har Attendo Care satt in mer personal under nätter, rapporterar Hallandsposten.