Halland

Miljön måste räddas på havsgrunder

Fisket måste regleras på Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt. . Det menar Greenpeace som kommer att anmäla regeringen till EU-kommissionen för brott mot artdirektivet.

Grunden  med värdefull miljö är skyddade enligt Natura 2000 men trots det har regeringen inte gjort något för att minska eller stoppa fisket.

På de utpekade grunden finns det enligt Greenpace rödlistade utrotningshotade arter och fungerar som lek- och upppväxtområden för den hotade torsken i Kattegatt.