LAHOLM

Kvarka i två Laholmsstall

1:42 min

Två stall i Laholms kommun har nu drabbats av den smittsamma hästsjukdomen kvarka. Som vi berättat tidigare så har Laholms lantliga ryttarförening isolerat sitt stall tills vidare. Och nu har alltså ytterligare ett troligt fall upptäcks.

– Det finns en häst i ett annat stall som också har kvarkasymptom, säger länsveterinären Dag Hultefors.

Finns det någon koppling mellan fallen?

– Det finns kopplingar när det gäller personer/skötare.

Varför är det så allvarligt med kvarka?

– Hästarna blir ibland rejält sjuka. Och den leder dessutom ibland till följdsjukdomar. Det förekommer dödsfall i kvarka men det är inte så vanligt, säger Dag Hulterfors.

Laholmsortens lantliga ryttarförening är ett av stallet som isolerat sin anläggning efter att tre hästar drabbats av den smittsamma sjukdomen kvarka. Det är bara hästägarna som har tillträde till stallarna. Att det var kvarka konstaterade man efter prover i måndags.

Smittan är än så länge begränsad till ett av de tre stallen. Tills vidare får de hästägare som har sina hästar där frå inte köra iväg sina hästar till tävlingar även om de är friska.

– Det är inte roligt. Det kan ta väldigt lång tid för det är många hästar på anläggningen, säger Jeanette Eriksson som är anläggningsansvarig.

Två hästar har varit sjuka, men tillfrisknat och en är sjuk nu. Nu försöker man på alla sätt förhindra att fler hästar blir sjuka.

– Vi har isolerat anläggningen och de tre stallarna. Vi går inte igenom, inte ens jag som jobbar.

Föreningen har fått ställa in en voltigetävling, men just nu är det lågsäsong. Om fler hästar insjuknar så kan dock isoleringen bli långvarig. Enligt veterinären som Jeanette Eriksson pratat med så ska stallet hållas isolerat i tre veckor efter att den sista sjuka hästen blivit frisk. Men enligt Jeanette Eriksson finns det nya rön som säger att man ska vänta sex veckor.

- Föreningen drabbas inte så hårt just nu, men det kan bli ekonomiska konsekvenser om vi inte kan ha våra tävlingar fram i vår. Vi kan inte svara idag om det tar en månad eller fem månader för vi vet ju inte hur många av hästarna som kommer att insjukna. Vi har 35 hästar.

Enligt länsveterinär Dag Hultefors så är sjukdomen anmälningspliktig. Isoleringen är en rekommendation och därför finns det heller inga fastställda tidsgränser för hur länge stallet ska vara stängt.