Halmstad

Plönninges biogasverksamhet kan säljas

Biogasverksamheten på Plönninge lantbruksskola kan bli såld eller överlåten till någon annan som vill driva den.

Biogasanläggningen har funnits på Plönninge sen 2004, och bland annat har man arbetat med att ta kunna använda biogas i en traktor. Nu konstaterar Regionstyrelsen att det inte är en uppgift för regionen att bedriva verksamhet inom energiområdet, och därför är frågan hur Plönninge biogas ska fortsätta.

Närmast till hands är, enligt regionstyrelsen, att biogasanläggningen på lantbruksskolan utanför Halmstad, säljs eller överlåts till någon annan som vill driva den vidare - men på ett sätt som stödjer den fortsatta utvecklingen av biogas och biogasanvändning i Halland.

Själva försökprojektet Bioenergicentrum på Plönninges avsltades i somras.