Kungsbacka

Dramatiken över i Hanhals

1:39 min

Den mina som flöt iland vid Hanhals söder om Kungsbacka bogserades ut till havs och plockades isär av militären på söndagseftermiddagen.

Själva händelseförloppet blev till sist ganska odramatiskt, men för de boende omkring blev det en händelserik helg.

– Vi utgick från att den härrörde från andra världskriget, att det var en tysk mina och att den var laddad med en oerhörd sprängkraft, att den var kring 70 år gammal, lika gammal som jag. Och så tänkte vi att det här påminde om gamla, onda tider, säger Ingvar Lundbergän professor emititus i psykologi.

Ingvar Lundberg var en av de boende närmast Badängen, som den lilla stranden där minan flöt iland, kallas. Nu visade det sig att minan var en amerikansk övningsmina, bara 5-6 år gammal, men det visste ju inte Ingvar Lundberg, hans fru och deras bekanta när de spekulerade fritt kring händelsen under helgen.

 – Vi hade mycket spekulationer om hur den här minan lagts ut under 40-talet och att det var just de där onda tiderna det handlade om.

Även Andreas Larsson med familj bor nära platsen och har på polisens uppmaning hållit sig inne sedan minan upptäcktes. Det har varit lite blandade känslor.

 – Ja, lite nyfiken är man ju alltid. Så det har varit häftigt faktiskt. Sedan tänker man även på att barnen springer ju runt här. Om de hade hittat den först så vet man ju inte vad som kunde ha hänt.

Nu när spänningen så är över verkar det nästan som Vårdkasebergsborna tycker det blivit lite tomt.

 – Ja, men nu har vi ett samtalsämne som kommer att vara hållbart en lång tid framöver, säger Ingvar Lundberg.