Falkenberg

Hög vattennivå i Ätran - risk för översvämning

1:29 min

Det är just nu högt vattenflöde i Ätran där vattennivåerna närmar sig de nivåer som var 2006 då det blev översvämning. På Länsstyrelsen har man beredskap för eventuell översvämning.

Länsstyrelsen har haft möte om vattennivåerna under eftermiddagen. Även på andra håll i Halland är vattennivåerna höga, men det är inte så kritiskt som läget är i Ätran.

– Just nu är läget under kontroll men det är jämförbart med de problem vi hade 2006 i Falkenberg. Det kan innebära översvämning för enskilda. Det gäller framförallt Ätrans nedre del, säger Jörgen Peters som är beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen.

Du säger att det är under kontroll nu, vad ska hända för att ni ska tappa kontrollen?

– Det är om det kommer mer regn. Vi har haft kontakt med samtliga dammägare i Ätran. Bland annat med Ätrafors, där det ligger en damm där vi har goda indikationer. Just nu är det ett flöde på 200 kubikmeter per sekund. Och om vi jämför med 2006 så låg det då på 221.Prognosen är att vi ska komma upp i ungefär samma. 

Om man bor i närheten. Vad bör man tänka på då?

– Man kan vidta vissa åtgärder och förebygga mycket själv. Man kan se över sina källarutrymmen till exempel.