Halmstad

Oskarströmsbor vill satsa på Maredsgården

En namninsamling med över 370 underskrifter har skickats in till kommunen med ett önskemål om att göra Maredsgården till en plats för barn och ungdomar.

De menar att idrottshallen inte räcker till för alla, och sedan fritidshuset "Gården" lades ner, finns inga lokaler för ungdomsverksamhet på orten.

Nu vill invånarna i Oskarström att Maredsgården under kommunens ledning ska fungera som fritidshus och att kommunen inte ska sälja fastigheten.