Halmstad

Snuskig idrottshall i Halmstad

Det luktar illa, lokalerna är mycket smutsiga och är i stort behov av en ordentlig städning. Det är omdömet efter en inspektion av Snöstorpsskolans idrottshall i Halmstad.

Det stinker avlopp från pojkarnas omklädningsrum och toaletter och i duschrummet hittades mögel. Flera av anmärkningarna ska åtgärdas snarast eller senast till vårterminens början.

Det råder osäkerhet vilken kommunal förvaltning som har ansvaret för Snöstorpsskolans idrottshall och man har nu ett par veckor på sig att reda ut ansvarsförhållandet.