Halmstad

Kommunen vill utrota jättelokan

Den giftiga jättelokan är ett problem i bland annat Halmstad där kommunen antagot en plan hur den ska bekämpas. Privata markägare ska kunna vända sig till kommunen för att få hjälp med att utrota den till självkostnadspris.

För det kommer det att finnas arbetslag som har kunskap och skyddsutrustning.