VARBERG

Svårt hitta gode män och förvaltare

1:48 min

Det är svårt att hitta gode män och förvaltare som ställer upp och hjälper personer med svårare psykiska problem. Det berättar Anders Eriksson som är chef för överförmyndarenheten i Varberg.

– När det gäller att ställa upp och hjälpa en person som har stora psykiska eller sociala problem så har det visat sig att det är ett så tungt arbete att många tackar nej. Det är just i den kategorin som svårigheterna nu har visat sig att engagera folk, säger Anders Eriksson.

Hur gör man då – hur får de här personerna hjälp med sin ekonomi?
– Kan inte vi klara av detta så är socialtjänsten det skyddsnät som finns i samhället.

När systemet med gode män och förvaltare skapades så handlade det oftast om att hjälpa äldre människor på ålderdomshem och liknande att sköta ekonomin och ta vara på sina rättigheter.
Men numera är det fler personer med tyngre problematik som har bor ute i samhället och behöver hjälp. Belastningen på frivilliga gode män och förvaltare har ökat.

Vissa kommuner försöker lösa det genom att låta anställd personal ta dessa uppdragen, men det är inte aktuellt i Varberg.
En av de varbergare som ändå tar på sig lite svårare uppdrag är Mats Carlsson som är förvaltare åt två personer.
– Jag känner dem så himla väl, det känns bra. Det kan vara tungt ibland, men jag känner dem nästan som syskon.

Brukar du bli tillfrågad om att åta dig fler uppdrag?
– Ja, men ska det bli bra så ska jag inte ha fler än två, säger Mats Carlsson.

Magnus Hagström
magnus.hagstrom@sr.se