Halmstad

Trögt för besparingar

De olika besparingsåtgärder som gjorts vid sjukhuset i Halmstad har inte gett förväntat resultat. Bland annat belslutade driftnämnden i juni om anställningsstopp vid sjukhuset i Halmstad.

Men det har bara gett en besparing på 11 miljoner för hela året. Det rapporterar driftnämnden Halmstad som nu behandlat bokslutet för 2011.

Som vi berättat tidigare gjorde sjukhuset i länet tillsammans en förlust med 183 miljoner förra året, 72 av de miljonerna står sjukhuset i Halmstad för.

Samtidigt hänvisar man till att den dåliga ekonomin åtminstone delvis beror på att sjukhuset producerat mer vård under året än någonsin tidigare.