Kungsbacka

Överförmyndarna vill inte flytta

1:43 min

De som arbetar som gode män och förvaltare i Kungsbacka tror att det blir sämre service för dem om överförmyndarnas kontor flyttas till Varberg.

– Vi upplever att kontoret i Kungsbacka är det största och handlägger flest ärenden. Vi är oroliga för att om man flyttar det härifrån blir vi av med mycket kompetens och inte får med oss personalen till Varberg, säger  Hans-Åke Fryklund som är ordförande för Kungsbacka godmans- och förvaltarförening.

– Vi behöver också en nära kontakt med överförmyndarnämnden. Ibland är det snabba ärenden. Dessutom är det viktigt att ha lokalkännedom, säger han.

Ett förslag om att slå ihop de tre överförmyndarenheterna i norra Halland till en enda kommer snart att behandlas av politikerna i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.

Hans-Åke Fryklund, som talar för de gode män och förvaltare som hjälper utsatta personer med ekonomi och annat i vardagslivet,  medger att en sammanslagning kan vara till viss hjälp för personalens kunskapsutbyte men menar att risken är att man helt förlorar kompetent personal som inte vill pendla till det nya huvudkontoret i Varberg.

Men chefen där, Anders Eriksson, anser inte att det skulle bli sämre service i förlängningen för de personer som behöver den här hjälpen.

– Mycket av det här kan ske med telefon och vid de tillfällen vi har öppet.