Halland

Rovfåglar dödas av vindkraftverk

1:24 min

Ny forskning visar att det är vanligt att rovfåglar dödas för att de kolliderar med vindkraftverk.

– Vi har sett till exempel havsörnar som har förolyckats vid vindkraftverk som är olämpligt placerade i Skåne. Har de inte dödats har vingar på fåglarna blivit amputerade, säger Nils Waldemarsson på Skånes Ornitologiska förening.

Studien, som gjorts av tyska forskare, visar att varje vindkraftverk på land i snitt dödar nästan fyra fåglar per år. Och just rovfåglar löper en stor risk att dödas. Enligt beräkningar ser situationen liknade ut i Skåne. Men Martin Green, ekolog på Lunds universitet, menar att bestånden ändå inte minskat.

– Ökningen av rovfåglar som vi sett sedan slutet av 1990-talet och frmåt fortsätter. Under de här åren som det skett en en utbyggnad av vindkraftverk så har antalet rovfåglar fortsatt att öka.

 Forskning visar också att det som kan minska antalet dödade rovfågar är att se över var nya vindkraftverk byggs.