Halland

Studenthälsan i Halmstad bäst bemannad i landet

I Halmstad går det 1200 studenter per anställd inom studenthälsan. Det visar en enkät som tidningen Studentliv har gjort. Det går det 1200 studenter per anställd inom studenthälsan i Halmstad.

Studenthälsan vid Högskolan i Halmstad är en av de bäst bemannade i landet.

I Halmstad går det 1200 studenter per anställd inom studenthälsan. Studenterna i Halmstad är också bland de flitigaste besökarna hos studenthälsan med 1300 drop-in besök per år, plus inbokade besök.

Sämst tillgång till Studenthälsan har de som studerar vid Mittuniversitetet i Östersund. Där går det över 6000 studenter per anställd.