Utsläpp hot för växter och djur

1:27 min

Utsläppsproblemen på Ängstorps reningsverk i Laholm fortsätter. Efter en brand för två veckor sedan fungerar inte reningsprocessen fullt ut i väntan på ett nytt ställverk. Detta gör att växt- och djurlivet i Lagan kan påverkas på sikt.

Miljökontoret har hand om tillsynen över reningsverkets utsläpp. Torsten Kindt är miljöchef i Laholms kommun.

– Det är det som är en grundproblematik hos oss, att vi har för höga halter av kväve och fosfor i vattendragen och vi har gjort många åtgärder för att minska det. Så en sådan här sak försämrar ju läget, sedan är det här kortvarigt, men det är inte bra, säger han.

Det är något högre fosforvärden i Lagan nu efter utsläppen vid Ängstorps reningsverk. Det beror på att den biologiska reningen inte fungerar, det sista steget i reningen. Men värdena mäts på årsbasis och om man bara löser problemen inom kort, och efter det minskar utsläppen, så kan man ändå hålla sig inom de gränsvärdena som gäller för exempelvis fosfor.

Lars-Gunnar Johansson, chef för avloppsreningen på Laholmsbuktens VA säger till P4 Halland att han tror att de kommer kunna hålla sig till de gränsvärdena som gäller, i alla fall sett till helåret.

Men eftersom Lagan tidigare haft problem med övergödning som skadat växt och djurliv så är det naturligtvis inte bra med ökade utsläpp, även om det bara gäller några veckor.

– Rent generellt är det naturligtvis inte bra att man får de här utsläppen för det påverkar växt- och djurlivet i vattnet. Dels att näringsämnena gör att det växer för mycket av vissa saker, dels att man organisk substans som gör att det kan bli syrebrist. Så det är definitivt inte bra, säger Torsten Kindt.