Lågt intresse för att sota

Intresset för att själv få sköta sin sotning som den nya lagen medger är ganska svalt i Halland. Flest dispensansökningar finns i mellersta Halland.

Störst intresse för att själv få göra sotningen finns i Varberg där omkring 60 ansökningar kommit in till räddningstjänsten.

- Fortsätter det här kan det komma in fler ansökningar än vad vi beräknat.  De flesta som söker bor utanför tätorten och eldar med ved säger Jan Sjöstedt, räddningschef i Varbergs kommun.

Men i Halmstad och Kungsbacka är intresset svalt. I kommuerna är det 13 respektive 11 personer som är intresserade av att själva få rengöra sina eldstäder.

Samtidigt skärps regelverket för brandskyddskontrollerna som även fortsättningvis måste göras av yrkessotare med särslid teknisk utbildning.

-