Många med dubbelt boende vill ha skolskjuts

Efter det att Varbergs kommun förlorat tvisten om skolskjuts till barn med dubbelt boende, har det på kort tid kommit in 60 ansökningar om skolskjuts till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunen räknar med att det kommer att kosta ungefär en miljon kronor extra, uppger Hallands Nyheter. Varberg är en kommunerna i Halland som in i det sista vägrat att skjutsa barn med dubbelt boende om barnet bor utanför en skolas upptagningsområde. För en månad fick kommunen ändra sig sedan den inte fick prövningstillstånd i regeringsrätten.