Överviktig måste motverkas tidigt

Vad kan man göra åt att allt fler barn är överviktiga? Den frågan hoppas man kunna besvara genom ett forskningsprojekt som pågår i landstinget Halland.

Nils-Östen Nilsson som är barnläkare på Länssjukhuset i Halmstad pratade om ämnet på landstingets forskningsdag som pågår på Strandbaden i Falkenberg idag.

En inventering som gjorts bland barnen i första klass i Halmstad visade att 10 procent av barnen hade övervikt eller fetma. Något som man se allvarligt på eftersom det för med sig en rad följdsjukdomar.

Nils-Östen Nilsson säger till P4 Radio Halland att det är viktigt att vara tidigt ute för veta vad man kan göra åt att allt fler barn är överviktiga.

- Fetma hos barnen börjar redan i tre, fyra årsåldern och föräldrarna måste därför tidigare påverka barnens matinittag. Barnen behöver också bli mer aktiva än vad de är idag.