Centrala förhandlingar om jobbet som kommunchef

Flera fackförbund har begärt central förhandling kring tillättningen av kommunchef i Halmstad eftersom man anser att kommunen brutit mot medbestämmandelagen.

Drygt 50 personer var intresserade av jobbet som kommunchef, men dom fackliga representanterna har bara kunnat komma med synpunkter på en kandidat, Christian Alexandersson, som är den enda som formellt sökt jobbet. Genom att en konsult skött hanteringen så har kommunen kunnat hemlighålla vilka som varit intresserade av jobbet som kommunchef. Vänsterpartiets kommunråd Marianne Norell är också kritisk till kommunchefsrekryteringen. Hon säger till Radio halland att hon anser att hon blivit vilseledd när det gäller hur processen skulle gå till.