Utbyggnad av reningsverk påbörjas trots överklagan

Trots att beslutet om utbyggnad är överklagat av grannarna börjar Halmstad kommun i nästa vecka bygga ut reningsverket vid Västra Stranden.

Orsaken är att det tillstånd som kommunen har om att börja bygga även om beslutet överklagas, inte har upphävts av miljödomstolen, något som dom har möjlighet att göra. Lennart Lorick som är överingenjör på tekniska kontoret i Halmstad säger till Radio Halland att man tror att miljödomstolen hade tagit ifrån kommunen möjligheten att börja bygga innann fallet är avgjort, om man väsentligt tänkte ändra villkoren för utbyggnaden. Om man har fel i den bedömningen så anser man ändå inte att utbyggnaden är gjord i onödan. En rättsprocess till högsta instans skulle ta så lång tid att man ändå skulle hinna ha glädje av ett utbyggt reninsgverk, säger Lorick.