Kungsbacka hjälper andra kommuner med konsumentrådgivning

Nu ska Kungsbacka kommun hjälpa landets kommuner att bli bättre på konsumentrådgivning.

Ett första steg är att man i fem kommuner undersökt vad konsumenterna tycker om konsumentverksamheten och nu har resulatet av den undersökningen skickats ut till ett 60-tal kommuner. Maria Egeröd, chef för medborgarservicen i Kungsbacka säger till Radio halland att det har blivit mer komplicerat att vara konsument och därför är det viktigt att konsumentrådgivningen bedrivs på ett professionellt sätt. Enligt Maria Egeröd handlar rådgivningen idag mycket om avtal och bedrägerier som inte fanns förut, och hon menar att mycket beror på den avreglerade marknaden som gjort att rådgivningssituationen ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för tio år sedan.)