Halländs skog ska skyddas

Nästan all halländsk skog som har höga naturvärden kommer i framtiden att ligga i naturreservat eller få annat lagligt skydd.

Det visar en ännu hemlig plan från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som ekot tagit del av. I Halland, Skåne och Blekinge ska nästan 90 procent av skogen med höga naturvärden skyddas. I Norrbotten föreslås bara 40 procent av den värdefulla skogen skyddas, vilket är betydligt mindre än i tidigare förslag som diskuterats. Orsaken till att så stor andel skog ska skyddas i södra sverige är att man prioriterat skyddet av ädellövskog som det är ont om i Sverige.