Primärvården i Halmstad bantar verksamhet

Primärvården i Halmstad måste minska sina utgifter med 12 miljoner kronor och då bantas verksamheten med 20 tjänster, vilket betyder minst lika många personer.

Undersköterskor och sjukgymnaster hör till dem som måste lämna landstingets distriktsmottagningar och läkarstationer.

Landstinget ska också ta upp förhandlingar med dem fyra privata vårdcentraler, som säljer primärvård till landstinget, om justeringar av patientavgifterna.