Vanvårdad katt

En kvinna i Laholm får inte längre äga eller ha hand om katter efter ett ingripande av myndigheterna.

Den katt som hon ägde fick varken mat eller vatten och hade ingenstans att bo. Trots flera påpekanden om vanvården gjordes inget åt saken. Länsstyrelsen har därför beslutat att omhänderta katten och förbjuda henne att äga katter i fortsättningen.