Halmstad

Bidrag som dragits in kan överklagas

1:40 min

Det så kallade hemvårdsbidraget drogs in i Halmstad från och med första mars i år. Men när Maud Raask diskuterade insatserna för sin man som är rullstolsburen efter en stroke frågade handläggaren om hon ville ansöka om hemvårdsbidrag. Ett bidrag som inte längre finns i Halmstad.

– Jag frågade ingenting om hemvårdsbidraget utan det var hon som upplyste mig om att jag hade möjlighet att ansöka om hemvårdsbidrag. Min fråga blev naturligtvis: Jag kan väl inte ansöka om någonting som inte finns?

Hon fick också information om att hon kunde ansöka om hemvårdsbidrag men att hon då skulle få avslag från kommunen och sedan kunde hon överklaga till Förvaltningsomdomstolen. Men Maud förstod inte varför hon skulle överklaga när hemvårdsbidraget inte finns längre i kommunen.

 – Sedan fick jag frågan om jag ville avsäga mig hemvårdsbidraget. Då svarade jag: Jag kan väl inte avsäga mig något som inte finns.

Britt Wiklander är biståndshandläggare på hemvårdsförvaltningen i Halmstad. Det var inte hon som var i kontakt med Maud Raask men hon förklarar att de är skyldiga enligt Socialtjänstslagen att informera om att man kan ansöka om vad som helst.

– Vi är skyldiga att informera att man kan ansöka om vad man vill enligt socialtjänstlagen eftersom den är skriven så. Vi är också skyldiga att informera om att man har rätt att överklaga ett negativt beslut från oss. Det informerar vi alla kunder om, oavsett vilken ingång de har, säger hon.

Däremot säger Britt Wiklander att ingen av de som har haft hemvårdsbidrag behöver avsäga sig det.

 – Ingen behöver avsäga sig något hemvårdsbidrag eftersom det inte finns längre. Det förstår inte jag, och jag kan inte gå in i det enskilda ärendet.