Halland

Medicinska skäl avgör inte vårdvalet

1:38 min

Det är inte de  medicinska aspekterna som i första hand avgör vilken vårdcentral vi väljer och  det  är för svårt att hitta någon information om den medicinska kvaliteten visar en rapport.

– Det är inte lätt att tolka utifrån de kvalitetsregister som vi har. Patienten måste ju veta vad som är bra medicinsk kvalité. Man kan inte titta på alla parametrar för de blir för många utan man måste kunna välja ut några stycken, säger  Katarina Samskog, vårdcentralchef i Hyltebruk och på Vallås i Halmstad, och en av dem som nu arbetar med att ta fram det som kallas Vårdval Plus vilket innebär fritt val av specialistvård.

Enligt rapporten om hur det fria vårdvalet fungerar är det inte medicinska aspekter som i första hand avgör vilken vårdcentral vi väljer. Det är för svårt att hitta nån information om den medicinska kvaliteten.

Samtidigt konstateras att det är högutbildade som är mest aktiva med att välja vårdcentral, och rapporten ritar upp bilden av en jämlikhethetsfråga som måste lösas.

När Region Halland nu arbetar fram ett fritt vårdval för specialistvård försöker man hitta ett verktyg som både kan tala om vad medicinsk kvalitet är för något, och som är enkelt att använda för oss vårdtagare.

– Det måste vara taget från de nationella kvalitetsregistren och presenterade på bra sätt, säger Katarina Samskog.