Varberg

Varberg betalar infrastrukturkonsult

Varbergs kommun föreslås satsa drygt 58 000 kronor för att försöka skynda på arbetet med Götalandsbanan, alltså planerna på höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg, via Jönköping och Borås.

Det är Sjuhärads kommunalförbund som tycker att det är angeläget inför infrastruktur-propositionen i höst att understryka vikten av att Götalandsbanan kommer till stånd.

Därför vill man anlita en informationskonsult, alltså en lobbyist som ska bearbeta beslutsfattare i till exempel regering och riksdag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa på tisdagen ja till att Varberg är med och betalar för den här konsulten.