Falkenberg

Nytt fall för Skolinspektionen

Skolinspektionen ska nu granska en skola i Falkenbergs kommun efter en anmälan om kränkande behandling av en elev i årskurs tre.

Förälderna skriver i sin anmälan att barnet blivit mobbad i flera års tid, att barn i klassen har retat och slagit eleven och har nu fått stor frånvaro eftersom eleven inte vill gå till skolan.

Men trots att föräldern berättat för rektorn och annan personal har inget blivit bättre.

Nu ska Falkenbergs kommun yttra sig i ärendet.