Halmstad

Djuraffär får kraftig kritik

Djuraffären Arkens Zoo på Stenalyckan i Halmstad har fått anmärkningar på totalt 17 punkter med stöd i djurskyddlagen av Länsstyrelsen efter en oanmäld kontroll av butiken i slutet av mars.

Det var i december som Länsstyrelsen fick in tre anmälningar mot Arkens Zoo på Stenalyckan i Halmstad. Enligt anmälningarna fanns det nyfödda ungar i butiken, gnagarnas burar hade brister och i vissa fall innebar skaderisker för djuren.

Efter Länsstyrelsens kontroll hade de anmärkningar på totalt 17 punkter som bland annat handlade om att uppfödning av fisk, gnagare och kanin skedde i butiken, att arbetsinstruktion med rutiner och tillsyn saknades och att det fanns brister i burar.

De ifrågasatte också om butikspersonalen hade tillräckligt med utbildning eftersom tillsynen och skötseln av djuren var eftersatt. En dvärgvädurskanin hade till exempel kraftigt förvuxna tänder. Kaninen har nu avlivats.

Och ägaren som inte vill ställa upp på en bandad intervju i dag säger till Hallandsekot att samtliga punkter är åtgärdade och Länsstyrelsen har informerats.

Länsstyrelsen ser de här bristerna som allvarliga men har inte gått igenom åtgärderna än. Om åtgärderna inte skulle uppfyllas riskerar butiken att bli av med sitt tillstånd.